Links

Links og information

- Hvornår tømmes affaldsbeholdere?

a) Genbrugscontainere af begge slags tømmes d. 2.onsdag i måneden

b) Restaffald (husholdningsaffald) tømmes fredage i ulige uger.


- Genbrugspladser - åbningstider

- Sådan sorteres affald- Bestil en flextur