Links/info

Links og information

Renovation og sortering af affald


- Hvornår tømmes affaldsbeholdere?

a) Genbrugscontainere af begge slags tømmes d. 2.onsdag i måneden

b) Madaffald og restaffald (husholdningsaffald) tømmes fredage i ulige uger.


- Genbrugspladser - åbningstider


- Sådan sorterer du dit affald

- Kort video om de 9-10 affaldstyper